SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Yat?r?m Fonlar?

????????????????????????Yat?r?m ara?lar?n?n ?e?itlenmesi ve giderek daha karma??k hale gelmesi, finansal piyasalar aras?ndaki s?n?rlar?n kalkmas? gibi geli?meler sonucunda tasarruflar?n sermaye piyasas? ara?lar?nda de?erlendirilmesi ayr? bir uzmanl?k haline gelmi?tir. Bu ihtiyac? kar??lamak üzere, yat?r?mc? tasarruflar?n?n bir havuz i?inde toplanarak profesyonel y?neticiler taraf?ndan y?netilmesi esas?na dayal? kolektif yat?r?m ara?lar? geli?mi?tir. Yat?r?m fonlar? halktan toplad?klar? paralar kar??l???, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasas? ara?lar?ndan ve k?ymetli madenlerden olu?an portf?yleri inan?l? mülkiyet esas?na g?re y?netirler.

FonMaster arac?l???yla yat?r?mc?lar Türkiye Elektronik Fon Al?m Sat?m Platformu'nda (TEFAS) i?lem g?ren tüm fonlar hakk?nda detayl? bilgi edinebilir, birbirleriyle k?yaslay?p analiz yapabilirler. FonMaster platformuna TradeMaster arac?l???yla eri?ebilirsiniz.

??? ?Nas?l hesap a?abilirim???????
  • Risk Bildirim Formlar?na ula?mak i?in lütfen ?t?klay?n?z.
????
亚洲精品国产免费无码