SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Uluslararas? Piyasalar

???????????????Uluslararas? piyasalarda i?lem yapmak isteyen yat?r?mc?lar, dünyan?n ?nde gelen bir?ok borsas?nda, istedikleri ?i?lemi? Yat?r?m Dan??manlar?’na verecekleri talimatla kolayca ger?ekle?tirebilmekte veya TradeMaster International platformu arac?l??? ile kendi bilgisayarlar?ndan, tabletlerinden ya da ak?ll? telefonlar?ndan an?nda i?lem yapabilmektedirler. ?

??? Yat?r?m arac?l??? ile otuzu a?k?n dünya borsas?nda yat?r?mlar?n?z hisse senedi, emtia, opsiyon, vadeli i?lem s?zle?meleri gibi sermaye piyasas? ürünlerinde de?erlendirilebilir.

?? Yat?r?m’?n uluslararas? piyasalar platformu olan TradeMaster International, online ve masaüstü uygulama se?enekleri ile internet eri?imi olan her yerde dünya borsalar?na eri?iminizi? sa?lar.

Ayr?ca bak?r ve alüminyum gibi metallerde ihtiyac?n?z olan hedge i?lemleri i?in Londra Metal Borsas?’nda arac?l?k sunulmaktad?r. 

??? ?Nas?l hesap a?abilirim??????
  • Risk Bildirim Formlar?na ula?mak i?in lütfen ?t?klay?n?z.
  • Londra Metal Borsas? katalo?u i?in lütfen t?klay?n?z.?
亚洲精品国产免费无码