SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Tezgahüstü Türev ürünler

??????? Yat?r?m ve yat?r?mc?lar aras?nda tezgah üstünde ger?ekle?tirebilecek vadeli i?lem/forward, swap,?? opsiyon ve bu i?lemlerle s?n?rl? olmamak kayd?yla tezgah üstünde yap?labilecek di?er i?lemleri kapsamaktad?r. Tezgah üstünde i?lem ger?ekle?tirebilmek i?in ?? Yat?r?m ve yat?r?mc? aras?nda Tezgahüstü Türev ürün S?zle?mesi ve Tezgahüstü Türev ürün Risk Bildirim Formu’nun imzalanmas? gerekmektedir.

Tezgahüstü Türev ürünlere Konu Olabilecek Dayanak Varl?k Listesi

Para BirimleriUSD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, MXN, AUD, NZD, NOK, SEK, DKK, CZK, HUF, PLN, RUB, ZAR, TRY
Endeks ve Pay BIST30 Endeksi, BIST30 Paylar?*, Dow Jones, S&P500, DAX ve s?z konusu endekslere dahil hisseler
K?ymetli MadenAlt?n, Gümü?, Paladyum, Platinyum
EmtiaPetrol ve Petrol Türevleri, Jet Fuel, Bak?r, K?mür, Demir Cevheri, Alüminyum
Sabit GetiriliLibor, Euribor, ABD 10 Y?ll?k Tahvil

Borsa ?stanbul A.?.'nde i?lem g?ren paylar ve Borsa ?stanbul A.?.'nde i?lem g?ren paylara dayal? türev ara?lar üzerinde tezgahüstü türev ara? i?lemlerinde yasal mevzuat kapsam?nda hareket edilir.

Nas?l hesap a?abilirim?
?
  • Risk Bildirim Formlar?na ula?mak i?in lütfen t?klay?n?z.?

 

亚洲精品国产免费无码