SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 ?? Varant

??????????????????????????????????? Yat?r?m fark?yla varantlarla tan???n!

B?ST'te Kolay ??lem

Varant risk bildirim formunu doldurduktan sonra istedi?iniz banka veya arac? kurumdan kolayl?kla varant i?lemi yapabilirsiniz.

Dü?ük Komisyon

Komisyon tutar?n? dayanak varl?k fiyat? de?il, varant fiyat? belirler. Bu sayede daha dü?ük komisyon ?dersiniz.


?ift Y?nlü ??lem

Piyasa hem yükselirken hem de dü?erken yat?r?m yapabilirsiniz. ?rne?in piyasada dü?ü? beklentiniz i?in sat?m varantlar?n? tercih edebilirsiniz.

Yüksek Likidite ve Dar Makas

Piyasa yap?c?l?k sistemi sayesinde tüm varantlarda sürekli kotasyon verilmektedir. Piyasa yap?c?, tüm varantlarda olabilecek en dar makasla en yüksek likiditeyi sa?lamay? ama?lar.

 
??
 
 

Kald?ra? veya Riskten Korunma

Dayanak varl?kta beklentinize uygun varant? se?erek, kald?ra? ?zelli?inden yararlanabilir veya portf?yünüzde ta??d???n?z riskleri azaltan varant? se?erek, varant?n riskten korunma ?zelli?inden yararlanabilirsiniz.

Detayl? Bilgi

Nas?l Varant Al?n?r?

Yat?r?m hesab?n?z?n oldu?u herhangi bir banka ve arac? kurumda kolayl?kla varat i?lemi yapabilrsiniz.


Varant Nas?l Al?n?r?

Risk Bildirim Formlar?na ula?mak i?in lütfen ?t?klay?n?z.

?
?

?? Varant Destek Hatt?

0 212 350 23 00

Abonelik formunu doldurun, günlük raporlar?n?z e-posta adresinize gelsin.

Uyar? Notu

Buradaki bilgiler ?? Yat?r?m Menkul De?erler A.?. taraf?ndan bilgilendirme amac? ile haz?rlanm??t?r. Yat?r?m bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat?r?m dan??manl??? kapsam?nda de?ildir. Yat?r?m dan??manl??? hizmeti; arac? kurumlar, portf?y y?netim ?irketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile mü?teri aras?nda imzalanacak yat?r?m dan??manl??? s?zle?mesi ?er?evesinde sunulmaktad?r. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlar?n ki?isel g?rü?lerine dayanmaktad?r. Herhangi bir yat?r?m arac?n?n al?m-sat?m ?nerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamal?d?r. Bu g?rü?ler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yat?r?m karar? verilmesi beklentilerinize uygun sonu?lar do?urmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve do?ru oldu?u garanti edilemez; i?erik, haber verilmeksizin de?i?tirilebilir. Tüm veriler,?? Yat?r?m Menkul De?erler A.?. taraf?ndan güvenilir oldu?una inan?lan kaynaklardan al?nm??t?r. Bu kaynaklar?n kullan?lmas? nedeni ile ortaya ??kabilecek hatalardan ?? Yat?r?m Menkul De?erler A.?. sorumlu de?ildir. ?

???
?
亚洲精品国产免费无码