SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Kurumsal Finansman ?dülleri

????? Yat?r?m Kurumsal Finansman Euromoney ?dülleri

Best M&A House

2009 y?l?nda, ?? Yat?r?m’a Euromoney Magazine taraf?ndan “Turkey’s Best M&A House” ?dülü verilmi?tir. Global finansal krize ra?men ?? Yat?r?m 2009 y?l?nda bir ?ok farkl? sekt?rde birle?me ve devralma i?lemleri ger?ekle?tirebilmi?tir.

?? Yat?r?m 2014 y?l?nda da “Turkey’s Best M&A House” ?dülünü kazanm??t?r.

Best Investment Bank

2010, 2011, ve 2013 y?llar?nda, ?? Yat?r?m’a Euromoney Magazine taraf?ndan “Turkey’s Best Investment Bank” ?dülü verilmi?tir. Bu ?dül “Best Equity House” ve “Best M&A House” kategorilerini bir kategori alt?nda birle?tiren bir ?düldür.

2014 y?l?nda “Türkiye’nin En ?yi Yat?r?m Bankas?” ve “Türkiye’nin En ?yi Arac? Kurumu” se?ilmi?tir

?? Yat?r?m Kurumsal Finansman Mergermarket ?dülü

European M&A Awards, M&A Advisor of the Year

?? YATIRIM, 2017 YILINDA MERGERMARKET TARAFINDAN VER?LEN “EUROPEAN M&A AWARDS / AVRUPA B&D ?DüLLER?” KAPSAMINDA “YILIN F?NANSAL B?RLE?ME VE DEVRALMA DANI?MANI” ?DüLüNü KAZANDI.

?irket Birle?me ve Devralmalar? konusunda dünyan?n en sayg?n veri sa?lay?c? ?irketlerinden Mergermarket, Avrupa B&D ?düllerini Türkiye’de 2010 y?l?nda vermeye ba?lam?? ve ayn? y?l ?? Yat?r?m “Türkiye’de Y?l?n Finansal Birle?me ve Devralma Dan??man?” se?ilmi?ti. Bu y?l, ?? Yat?r?m ?irket Birle?me ve Devralma i?lemlerindeki üstün performans? ve ba?ar?l? ?al??malar? nedeniyle bir kez daha ?dülün sahibi oldu.

Mergermarket Avrupa Birle?me ve Devralma ?dülleri 2010
ülke Y?l?n Finansal Dan??man?
Almanya Goldman Sachs
?berya Credit Suisse
Israil Goldman Sachs
Türkiye ?? Yat?r?m
Rusya Goldman Sachs
Orta Do?u ve Kuzey Afrika HSBC Bank
亚洲精品国产免费无码