SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Piyasa Yap?c?l???

???????????? Yat?r?m Menkul De?erler, Endeks Opsiyon ve Pay Vadeli ??lem S?zle?melerinde piyasa yap?c?s? olarak faaliyet g?stermektedir. Piyasa yap?c?l?k sistemi sayesinde ilgili s?zle?melerde yat?r?mc?lar i?in yüksek likidite ve daha sa?l?kl? yat?r?m ortam? sa?lanmaktad?r.

Pay Vadeli ??lem S?zle?meleri ile yat?r?mc?lar 10 farkl? payda kald?ra?l? i?lem yapma imkan? elde etmektedir. Pay Vadeli piyasas? yat?r?mc?lara kolayl?kla hem dü?ü? hem de yükseli? y?nlerinde i?lem yapma imkan? sa?l?yor.

Pay Vadelide a??lacak k?sa pozisyonlar ile yat?r?mc?lar spot piyasada olduk?a zahmetli bir i?lem olan a???a sat?? i?lemlerinden kurtulurken, a??lacak uzun pozisyonlar ile yüksek kredi maliyetlerini berta?raf etme imkan?na sahip oluyorlar.

Endeks Opsiyon s?zle?meleri ile yat?r?mc?lar BIST30 endeksi üzerine hem al?m hem sat?m kontratlar?nda istedikleri y?nde pozisyon a?abildikleri gibi farkl? opsiyon stratejilerini uygulama f?rsat?n? yakalamaktad?rlar. Endeks Opsiyon s?zle?meleri ile yat?r?mc?lar spekülatif pozisy?onlar a?abildikleri gibi, hem gelir art?r?c? hem de anapara korumal? stratejileri kullanabilmektedirler.

? ?Nas?l hesap a?abilirim????????
亚洲精品国产免费无码