SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Kurumsal Y?netim

Faaliyet g?sterdi?i sekt?rde “??” ambleminin toplumumuzda olu?turdu?u kurumsall?k anlay???n?n temsilcisi konumunda olan ?? Yat?r?m, iyi kurumsal y?netim uygulamalar?n?n; y?netim stratejisinin belirlenmesi, etkin bir risk y?netimi ve i? kontrol mekanizmas?n?n olu?turulmas?, etik kurallar?n belirlenmesi, yat?r?mc? ili?kileri faaliyetlerinin ve kamuyu ayd?nlatma yükümlülü?ünün gerekli kalitede yerine getirilmesi ile Y?netim Kurulu ?al??malar?n?n ?effaf olarak yürütülmesi gibi uygulamalarla mümkün olabilece?inin bilincindedir.

亚洲精品国产免费无码