SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKS 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
GOLD 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Nas?l Hesap A?abilirim?

???????????? Yat?r?m’da hesap a??l??? i?in s?zle?melerimizin imzalanmas? ve a??lacak hesap türüne uygun di?er evraklar?n taraf?m?za teslim edilmesi gerekmektedir. S?zle?meler kontrol edildikten sonra, herhangi bir eksiklik olmamas? durumunda hesap a??l??? ger?ekle?tirilmektedir. Hesap a??l???n? takiben, taraf?m?zdan size hesap detaylar?, banka transfer bilgileri ve yat?r?m dan??man?n?z?n ileti?im bilgilerini i?eren e-posta g?nderilir.?

?leti?im Formu

Güvenlik Kodu De?i?tir

?? Yat?r?m Kullan?m Ko?ullar?'n? ve Ki?isel Verilerin Korunmas? ve Gizlilik Politikas?'n? okudu?umu, anlad???m? ve kabul etti?imi beyan ederim.

?? Yat?r?m'?n ürün ve hizmetleri ile kampanyalar? hakk?nda ticari elektronik iletiler almay? kabul ediyorum.

G?nder
亚洲精品国产免费无码